postheadericon Hakk?m?zda

Merhaba sevgili anne, babalar ve t?m ?ocuk geli?imciler.

De?erli k???klerimiz i?in Bebet?rk ?izgi film kanal? bir kalite haline gelmi?tir.

Kanal i?erisine okul ?ncesindeki ?ocuklar?m?za yararl? bilgiler sunmak i?in ??renmeyi kolayla?t?r?c? videolar yerle?tirdik. Kanal i?erisinde mevcut videolar y?zlerce say?ya ula?acakt?r. Tabi ki bu kanal i?erisindeki video miktar?n?n artmas?nda siz anne ve babalar?n da katk?lar? olacakt?r. Kanal i?erisindeki mevcut videolar? be?enip ?ocuklar?m?za izletmeniz yeni video olu?umuna katk? sa?layacakt?r.

Ak?ll? bir yeni nesil i?in Bebet?rk kanal?n?n da faydas? olmas? dile?imizle b?t?n ?ocuklar? kanal?m?za bekliyoruz.

Sa?l?kl? ve ak?ll? nesiller dileriz.

https://www.youtube.com/BebeTurk

Bize yazın